WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?
WHAT CAN WE DO FOR YOU?

Vakantie verhuur -wij bieden vakantie woningen aan van onze opdrachtgevers.
Holiday rental – we offer holiday homes from our clients.

Sleutelbeheer Costa Blanca
Key holding Costa Blanca

Wij helpen u met het verkopen of aankopen van u huis!Er zijn vast veel vragen en veel mensen weten niet de weg, wetgeving, en valkuilen. Wij weten de weg, en wij helpen u graag! (Geen uitbuitende commissie).
We help you with the sale or purchase of your house! There are probably many questions and many people do not know the way, legislation, and pitfalls. We know the way, and we are happy to help you! (No exploitative commission)

Heeft u een vakantie huis, wij kunnen deze voor u beheren als u weg bent. Wij zorgen ervoor dat u weer in een opgemaakt bedje aankomt en kunt genieten van uw vakantie woning.
Do you have a holiday home, we can manage it for you when you are away. We ensure that you arrive in a made bed and that you can enjoy your holiday home

Sleutel beheer; wij zorgen ervoor dat uw vakantie gasten een geweldige tijd hebben en een goede recentie achterlaten. Ons doel is; terugkomende klanten! Wij nemen alles uit handen.
Key management; we make sure that your holiday guests have a great time and leave a good review. Our goal is; returning customers! We take care of everything

Samen een invertseer plan maken op maat. (Wij werken samen met een betrouwbaar Nederlands renovatie bedrijf om van uw object een geweldig huis op maat te maken,voor de verhuur of om zelf heerlijk van te genieten). Ook hierin kunnen wij van A tot Z alles voor u waarnemen en uit te voeren.
Create a custom invert plan together. (We work together with a reliable Dutch renovation company to turn your object into a great object for rental or to enjoy yourself) We can also observe and implement everything for you from A to Z.

Tarieven voortijdig bespreekbaar
Rates discussed early, no surprises

Betrouwbaarheid, Vakbekwamdheid, ondernemend, klant gericht Reliability, Professionalism, enterprising, customer focused

1 aanspreekpunt voor al uw werkzaamheden
1 point of contact for all your activities

U kiest, u bepaalt
You choose, you decide

Wij spreken meerdere talen
We speak several languages

Wij komen graag bij u langs om kennis te maken en uw behoeftes te bespreken zodat wij alles voor u uit handen kunnen nemen.

We would be happy to visit you to get acquainted and to discuss your needs so that we can take care of everything for you.

info@works4you.es +34 744652366 FACEBOOK works4you