Heeft u een vakantie woning en of zelf een woning waar vaak in de bedden word geslapen door u of gasten dan is het erg van belang om 1 a 2 keer per jaar uw matras te reinigen. Wist u dat 90% van alle matrassen flink vervuild zijn? Denk hierbij aan huisstofmijt, schimmels, virussen en bacteriën. Net zoals in uw dekbed en of kussens. Gemiddel verschonen wij ons bed 1 keer per week maar het reinigen van een matras word vaak vergeten en of niet aangedacht terwijl dat zo belangrijk is voor uw gezondheid.

Ons team stoomt de matrassen tussen de 90 en de 110 graden waardoor de beestjes en bacterien niet overleven. Wij gebruiken geen chemicalen! Tevens kunnen de zweetvlekken, urine vlekken en andere vlekjes verwijderd worden door het stomen. Hierdoor slaapt u na een stoomschoonmaak weer in een heerlijk fris en schoon bed.

Wist u dat een vervuild matras veel gezonheidsproblemen kunnen evroorzaken? Wat zijn de symptomen?

 • Vaak hoofdpijn
 • Tranende ogen
 • Niesbuien
 • Benauwdheid
 • Droge mond
 • Jeuk
 • Hoesten (vooral in bed)
 • Huid uitslag

Dit doen wij op locatie!

*Na het stomen is het vaak niet mogelijk om de behandelde ruimte meteen te  gebruiken door eventueel vocht en geur van desinfectie middelen.

Mail of bel ons voor een afspraak


*hanteren vaste tarieven.
* kortingen kunnen wij aanbieden bij meerdere stoomwerkzaamheden.
* Met ons team kunnen wij ook uw grote schoonmaak uit handen nemen.

STEAM CLEANING

If you have a holiday home or a home where you or guests often sleep in the beds, it is very important to clean your mattress once or twice a year. Did you know that 90% of all mattresses are heavily soiled? Think of house dust mites, fungi, viruses and bacteria. Just like in your duvet and or pillows. On average we change our bed once a week, but cleaning a mattress is often forgotten and or not considered while it is so important for your health.

Our team steams the mattresses between 90 and 110 degrees so that the insects and bacteria do not survive. We do not use chemicals! The sweat stains, urine stains and other stains can also be removed by steaming. As a result, you will sleep in a wonderfully fresh and clean bed after a steam cleaning.

Did you know that a soiled mattress can cause many health problems? What are the symptoms?

 • Frequent headache
 • Watery eyes
 • Sneezing spells
 • Tightness
 • Dry mouth
 • Itching
 • Coughing (especially in bed)
 • Skin rash

We do this on location!

*Na steaming, it is often not possible to immediately clean the treated area use due to possible moisture and odour of disinfectants.

Email or call us for an appointment


* we use fixed rates.
* we can offer discounts for multiple steam work.
* With our team, we can also take care of your major cleaning.